PIM - et led i den digitale transformation hos Oticon

Oticon er det førende brand i William Demant gruppen, som er globalt førende indenfor udvikling og produktion af høreapparater og høretekniske hjælpemidler til børn og voksne. Oticon varetager alle faser fra produktudvikling til salg og distribution i mere end 30 lande.

Oticons mange produktvarianter

Salget af høreapparater foregår typisk gennem rådgivning og vejledning i et hørecenter, hvor en audiolog hjælper slutbrugeren med at finde det rigtige høreapparat. Denne model kræver en stor indsigt i muligheder og produkttilbud.

Antallet af produktvarianter er de seneste år eksploderet, og det har understreget et behov for at kunne styre, berige og målrette produktoplevelsen. Et konkret initiativ har været en ny global B2B webshop til alle forhandlere af høreapparater. Webshoppen skal understøtte en brugervenlig konfiguration og bestilling af de ofte højt-specialiserede høreapparater.

Oticon har valgt inRiver PIM til at binde et komplekst produktsortiment sammen med et stadigt voksende antal digitale touchpoints og services. 

Vi har været yderst tilfredse med vores foreløbige samarbejde med Immeo. Immeos evne til hurtigt at forstå vores forretning og vores komplekse produkter har virkelig været en betydelig faktor for projektets succes.

Anne Merete Plougmand

Director E-Business, Oticon

PIM - Et værktøj der skaber overblik

Med inRiver PIM er der skabt et fælles værktøj, der giver overblik og effektive værktøjer til at håndtere de mange relationer i den komplekse produktmodel. Løsningen har givet Oticon, Salg & Marketing, nye muligheder for at tage ansvar for den digitale produktoplevelse. Hvor det tidligere foregik i parallelle arbejdsgange, kan det nu foregå i en sammenhængende proces.

PIM løsningen fungerer som en central ”product marketing hub”. Den forbinder produktdata fra konfigurations platformen Configit med webshoppen på tværs af markeder og kataloger. PIM kan definere en ”partiel variant”, der gør det muligt at berige produkter med relevante beskrivelser, oversættelser og billeder på tværs af millioner af varianter.

En yderligere kompleksitet har været, at de enkelte markeder og forhandlere har egne sortimenter, som skal tilpasses de rette produktvarianter, marketingtekster og synliggørelse af relaterede produkter i købsprocessen. Det er løst ved, at PIM skaber kundespecifikke sortimenter, som efterfølgende organiseres og beriges i en sammenhængende arbejdsproces. Der laves her et ”single point of truth” på visningen af produkter i de digitale kanaler. 

En forandringsproces

En afgørende forudsætning for løsningen var inRivers evne til at håndtere den komplekse produktmodel. Derfor startede Oticon med en prototype, som kunne skabe sikkerhed for løsningen samt give gradvis indsigt og læring, som alternativ til en stor analyseproces. Det blev gjort i en agil proces med involvering af de relevante stakeholders.

Der har under forløbet været en tæt relation mellem IT og Marketing, hvor Marketing tog et tidligt ejerskab for projektet, da de fremadrettet skal eje product marketing hub’en, hvor alle elementer og muligheder omkring høreapparatet samles. 

Optimeret produktoplevelse

Med PIM har Oticon opnået en bedre og mere personlig produktoplevelse for slutkunden. Løsningen giver et langt bedre overblik ved bestilling, og sikrer, at kunden modtager det korrekte produkt. Overordnet set, forbedrer det ikke kun kundens oplevelse, men også den interne arbejdsgang og efterfølgende flow i processen. 

Oticon har opnået en optimeret produktoplevelse på tværs af kanaler, og vil fortsat arbejde på at gøre bruger- og produktoplevelsen mere personlig og relevant. Alle grundlæggende værktøjer er på plads, og man kan nu skalere til flere kanaler og services. 

Immeo fik meget hurtigt forankret projektet i organisationen, dette bl.a. ved at organisere projektteamet in situ hos Oticon under store dele af forløbet. Resultatet heraf blev, at vi meget hurtigt kunne agere på ændringer i projektet, og have tæt relation til projektets mange stakeholders, hvilket gjorde forankringen lettere.

Anne Merete Plougmand

Director E-Business, Oticon

Kontakt os for mere information

Simon Aisen

Partner, Strategisk Rådgivning

+45 2222 0260

sai@immeo.dk