PIM til 1 million produkter hos Solar

Solar koncernen er en af Europas førende sourcing- og servicevirksomheder indenfor belysning, installation, kabler, energi, sikring, VVS, værktøj m.m. Solar har intet mindre end 825.000 faste varenumre i sortimentet indenfor en lang række produktområder.

Målet om et ensartet datagrundlag for produktporteføljen

Virksomheden er midt i en omfattende transformation af sin e-business, hvor produktdata er blevet opprioriteret. Solar ønsker at øge troværdigheden på produktsiden, så alle produktdetaljer fremstår korrekte og fyldestgørende for kunden i en købsproces. Det er forventet, at den øgede kvalitet på produktbeskrivelserne kan være med til at styre købsadfærden og dermed øge salget i webshoppen.

Det store varekatalog hos Solar tager udgangspunkt i deres internationale leverandørers egne individuelle data. Det er derfor afgørende, men udfordrende, at sikre ensartet data på tværs. Solar har bl.a. via ETIM standarden (en standard indenfor den elektroniske udveksling af produktdata) sikret, at leverandører overfører data i et indbyrdes og konsistent format.

Løsningen der styrer de mange leverandører

Der er nu implementeret en inRiver PIM løsning, som tager udgangspunkt i de mange internationale leverandørers strukturerede data, som følger ETIM branchestandarden. Data indlæses via MDM (Master Data Management) til PIM hvor:

  • Navigationsstrukturen vedligeholdes manuelt på det overordnede niveau og automatisk på det specificerede metadata niveau. Derfor anvendes manuel vedligeholdelse nu kun, hvor det giver mening og ikke på mindre detaljer på de underliggende niveauer. Ekspertviden kan derfor allokeres, hvor det er vigtigst, og man slipper for at bekymre sig om alle metadata. I tillæg giver systemet større arbejdsglæde, da det respekterer eksperternes viden og autoritet og ikke forsøger at overtage eller styre deres beslutninger.
  • ETIM data og strukturer præsenteres i en brugergrænseflade, som er målrettet produktansvarlige. Den nye brugerflade er tilpasset arbejdsgangen hos de relevante personer, som skal håndtere data og produkter. Det fungerer som et effektivt mellemled, der forbinder økonomistyringssystemerne og webshoppen.  
  • Opdateringer af produktdata fra leverandører indlæses og synkroniseres løbende, hvilket bl.a. kan medføre nye placeringer i navigationen. Produkterne kan nu kategoriseres mere korrekt og effektivt uden medarbejdernes manuelle involvering.
  • Opdateringer af oversættelser af feltnavne og værdier fra ETIM indlæses og synkroniseres løbende. Dette resulterer i mindre manuelt arbejde med at oversætte og minimerer risikoen for tastefejl.

PIM løsningen leverer også eventbaseret integration til de forskellige kanaler. Tidligere blev webshoppen kun opdateret én enkelt gang dagligt, men nu er der en løbende og real time opdatering, så siden altid er opdateret. 

En moderne og velstruktureret produktoplevelse

Solar har med inRiver PIM-løsningen sikret kvaliteten af ETIM baseret produktdata. De har samtidigt udviklet en moderne og velstruktureret produktoplevelse på deres webshop og andre kanaler.

Omstrukturering af bl.a. navigationsstrukturen er blevet muliggjort af PIM løsningen, som har givet relevante produktansvarlige de nødvendige værktøjer. Solars webshop har udviklet sig til i højere grad at være personaliseret og søgebaseret.

Tidligere var det traditionelle printkatalog omdrejningspunktet for produktsalget, og der skulle eksistere en synergi mellem varenumre og øvrige detaljer mellem produktkatalog og shop. Nu har man endelig nedlagt det ressourcekrævende printkatalog, og flyttet salget over på webshoppen. Dette giver et langt mere dynamisk arbejde med produktporteføljen og bidrager til en betydelig økonomisk besparelse. Sidst, men ikke mindst, får kunden også et bedre overblik over produkterne og nemmere adgang til køb.

Kontakt os for mere information

Simon Aisen

Partner, Strategisk Rådgivning

+45 2222 0260

sai@immeo.dk